OUDHEIDKAMER RHOON EN POORTUGAAL

 ohk@oudheidkamerrhoonpoortugaal.nl

Home Poortugaal Rhoon Albrandswaard Nieuwsbrief Straten Links/Filmpjes  

Nieuws

Tentoonstelling

Bibliotheek

Stichting Oudheidkamer

Bestuur

Doel van de Stichting

Collectie

Middelen

Bereikbaarheid

 

Nieuws

Kunst in Oudheidkamer 

Tijdens de zomervakantie gaan de medewerkers van de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal een nieuwe tentoonstelling inrichten. Deze zal in het teken staan van kunstwerken met als onderwerp specifieke gebouwen en plekjes in Rhoon en/of Poortugaal. Gedacht wordt hierbij aan schilderen, tekenen, maar ook borduren, patchwork, enz.

Mocht u een dergelijk kunstwerk voor de duur van de tentoonstelling in bruikleen willen afstaan, dan kunt u contact met de Oudheidkamer opnemen tijdens de openstellingsuren op zaterdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur en bovendien op maandagmiddag van 14.00 – 17.00 uur.  Uit het aanbod zal een selectie worden gemaakt.

Alle kunstwerken  die u in bruikleen afstaat, zullen zorgvuldig geadministreerd worden en u zult hiervoor een bruikleen-overeenkomst ontvangen.

De Oudheidkamer bevindt zich aan de Dorpsstraat 27, 3171 EE Poortugaal, tel. 010-5015240.

 

Nieuwsbrief 23 is verschenen.

Doopjurken en babyjurkjes in Oudheidkamer

Vanaf begin januari worden doopjurken en babyjurkjes tentoongesteld in de stijlkamer van de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal. De jurkjes, die tussen 50 en 100 jaar oud zijn en soms zelf gemaakt zijn, vormen een bijzondere collectie.
Ook de tentoonstelling “Landverhuizers” over emigranten en immigranten uit Rhoon en Poortugaal, loopt nog door.
Dus genoeg te bekijken tijdens een bezoekje aan de Oudheidkamer, die zich bevindt op het adres Dorpsstraat 27 in Poortugaal en iedere zaterdag is geopend van 14.00 tot 17.00 uur.
De toegang tot de Oudheidkamer is gratis.

 "Landverhuizers" in Oudheidkamer

De nieuwe tentoonstelling in de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal, getiteld "Landverhuizers" gaat over emigranten en immigranten uit Rhoon en Poortugaal. Er zijn, soms met veel moeite, foto’s, gegevens en verhalen verkregen van families uit o.a. Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Duitsland. Via de website  (Landverhuizers) kunt u alvast een indruk krijgen van alles wat de tentoonstelling te bieden heeft.

U kunt de expositie bezoeken vanaf zaterdag 3 september a.s. om 14.00 uur. 

De Oudheidkamer bevindt zich aan de Dorpsstraat 27 te Poortugaal en is iedere zaterdag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang tot de Oudheidkamer is gratis. Als u niet zo goed ter been bent, kunt u gebruik maken van een traplift.

 


Bibliotheek.

De Oudheidkamer beschikt over een bibliotheek met boeken en artikelen over Rhoon en Poortugaal en de directe omgeving.
Tijdens de openingsuren kunt u deze documentatie inzien. Een catalogus van de documentatie vindt u op Bibliotheek


Stichting Oudheidkamer

Al vanaf 1978 waren er plannen tot oprichting van een vereniging of stichting Oudheidkamer. Toen het gemeentebestuur in 1988 ruimte aanbood in het oude gemeentehuis van Poortugaal, konden de plannen worden verwezenlijkt.

Op 24 november 1988 is de Stichting Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal opgericht. Initiatiefnemers waren de heren A. van Hilten en C. Cense te Rhoon. Samen met de heren K. van Pelt, R. Dubel, J.C. Keppel, C. Zevenbergen en I. Konings vormden zij het eerste stichtingsbestuur.
Op 17 december 1988 opende de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal zijn deuren.

Home


Doel van de Stichting

Het doel van de Stichting Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal is niet alleen het verzamelen van voorwerpen en documenten die herinneren aan de leef- en werkgewoonten van vroegere bewoners, maar ook het registreren, documenteren en exposeren daarvan.
De Stichting stelt zich ook ten doel voorlichting te geven, onderzoek te verrichten en de resultaten daarvan te publiceren. Kortom, de Stichting wil de historische interesse stimuleren en het verleden meer toegankelijk maken. Daarom houdt de Stichting zich warm aanbevolen voor alle zaken die betrekking hebben op het verleden van onze gemeente of regio.
Het bestuur en de medewerkers nodigen u graag uit om tijdens de openingsuren een bezoek te brengen aan de Oudheidkamer. De medewerkers zijn te allen tijde bereid uw vragen te beantwoorden.

Home


Collectie

De collectie van de Oudheidkamer bestaat uit voorwerpen, foto’s en documenten uit vroeger jaren, die betrekking hebben op huiselijk leven en werk. In de grote zaal op de eerste etage worden regelmatig wisselende exposities gehouden.
Er ligt een groot aantal mappen met foto's ter inzage. Ook is boven een kamer ingericht als “stijlkamer”.
Op de begane grond bevindt zich de bibliotheek. Daar kan men boeken en documenten, o.a. over de gemeente Rhoon en Poortugaal, de regio, het Koninklijk Huis en Wereldoorlog II inzien. Boeken en documenten worden niet uitgeleend. In de bibliotheek bevinden zich diverse vitrines met bodemvondsten.

In de trouwzaal van het oude gemeentehuis bevindt zich een vitrine met Chinees porselein en een vitrine met bodemvondsten uit  onze regio. Op verzoek laten wij u dit graag zien.

HomeMiddelen

De Stichting werkt alleen met vrijwilligers en ontvangt geen geldelijke subsidie van de gemeente.
Om het werk van de Oudheidkamer mogelijk te maken is het noodzakelijk om een beroep te doen op vrijwillige bijdragen van bedrijven en particulieren. Voor een minimumbedrag van €10,-- per jaar is men donateur en ontvangt men 2 x per jaar onze nieuwsbrief met interessante artikelen. Tevens wordt men op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Stichting.

U kunt zich aanmelden als donateur van de Stichting Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal door minimaal € 10,-- per jaar over te maken op

IBAN NL86 INGB 00000 69864

t.n.v. de penningmeester van de Stichting Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal onder vermelding van uw naam en adres.

HomeBestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:
Arie Beukelman Czn, voorzitter tel. 010-5017557
Jan Klingens, 2e voorzitter tel. 010-5016644
Annie van der Veen-Groenenboom, secretaris, tel. 010-5067140
Wim Kranenburg, penningmeester, tel. 010-5067077
Roelof Dubel
Kor van Pelt
Coby Kranenburg

Vaste medewerkers zijn:
Izak Konings
Luk Vinke
Anton Mons
Engel Dorst
Albert Bok
Sophia Bok-Gosling

Home


Bereikbaarheid

Adres:
Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal
Dorpsstraat 27
3171 EP  Poortugaal

Tel 010-5015240 (alleen op zaterdag- en maandagmiddag).

e-mail: ohk@oudheidkamerrhoonpoortugaal.nl

De Oudheidkamer is geopend op zaterdagmiddag van 2 tot 5. Voor groepen zijn we op verzoek ook op andere tijden open. Toegang gratis.

In juli en augustus is de Oudheidkamer gesloten. In verband met het wisselen van de exposities zijn we begin februari ook enige weken dicht. Mededelingen hierover vindt u op de website, op Facebook en in de streekbladen.

Routebeschrijving

Home

Foto van de week

Week 16. Van der Ent levensmiddelenwinkel aan de Kleidijk in Rhoon. Een foto uit de 50-er jaren.

 

Week 15. De Schroeder van der Kolklaan rond 1910 .

Week 14.

Foto van de Mezenstraat in Rhoon, gemaakt in 1965. Zie de mooie bestelbusjes.

 

Week 13.

Door hevige regenbuien stroomde de Julianastraat in Rhoon in 1965 over.

Week 12

Boerderij Verhoef 1975, wie weet wordt hij weer precies zo!

Week 11.

Uitvoering van de vrouwen van Oranje in Rhoon 1999.

Week 10.

Een plaatje van de Welhoeksedijk in 1977. Foto A. Los.