OUDHEIDKAMER RHOON EN POORTUGAAL

 ohk@oudheidkamerrhoonpoortugaal.nl

Home Poortugaal Rhoon Albrandswaard Nieuwsbrief Straten Links/Filmpjes  

Nieuws

Tentoonstelling

Bibliotheek

Stichting Oudheidkamer

Bestuur

Doel van de Stichting

Collectie

Middelen

Bereikbaarheid

 

Nieuws

Sluiting Oudheidkamer i.v.m. zomervakantie

In verband met de vakantieperiode zal de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal gesloten zijn gedurende de maanden juli en augustus 2016.

Tijdens deze sluiting zal door de medewerkers de volgende tentoonstelling ingericht worden, die als onderwerp heeft de immigratie en emigratie van bewoners van Rhoon en Poortugaal. Deze expositie zal te zien zijn vanaf zaterdag 3 september a.s. Hierover zal t.z.t. nog een berichtje in de streekbladen verschijnen.


Wie helpt Oudheidkamer?

Na de zomervakantie wil de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal in een nieuwe expositie aandacht schenken aan emigratie en immigratie.
Heeft u misschien familie, vrienden of kennissen uit Rhoon of Poortugaal die zijn geëmigreerd en heeft u foto’s van deze mensen, die u ons ter beschikking wilt stellen, neemt u dan contact met ons op via onze e-mail ohk@oudheidkamerrhoonpoortugaal.nl.

Van vertrekkers willen we graag weten:
- Naam van de geëmigreerde + gezinsleden, geboortedata
- voormalig adres
- datum en jaar van emigratie en de reden
- beroep, hier en in het land van bestemming
- foto's en evt. andere bijzonderheden.

Van nieuwkomers, we denken hier aan families die na de oorlog uit Indonesië zijn gekomen, of uit Suriname, gezinnen van vluchtelingen of gastarbeiders, ook graag bovenstaande gegevens.

U kunt natuurlijk ook zelf even bij ons langskomen met de foto’s en de gegevens. Wij kunnen de foto’s dan direct scannen zodat u ze weer mee naar huis kunt nemen.

 

Bibliotheek.

De Oudheidkamer beschikt over een bibliotheek met boeken en artikelen over Rhoon en Poortugaal en de directe omgeving.
Tijdens de openingsuren kunt u deze documentatie inzien. Een catalogus van de documentatie vindt u op Bibliotheek


Stichting Oudheidkamer

Al vanaf 1978 waren er plannen tot oprichting van een vereniging of stichting Oudheidkamer. Toen het gemeentebestuur in 1988 ruimte aanbood in het oude gemeentehuis van Poortugaal, konden de plannen worden verwezenlijkt.

Op 24 november 1988 is de Stichting Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal opgericht. Initiatiefnemers waren de heren A. van Hilten en C. Cense te Rhoon. Samen met de heren K. van Pelt, R. Dubel, J.C. Keppel, C. Zevenbergen en I. Konings vormden zij het eerste stichtingsbestuur.
Op 17 december 1988 opende de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal zijn deuren.

Home


Doel van de Stichting

Het doel van de Stichting Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal is niet alleen het verzamelen van voorwerpen en documenten die herinneren aan de leef- en werkgewoonten van vroegere bewoners, maar ook het registreren, documenteren en exposeren daarvan.
De Stichting stelt zich ook ten doel voorlichting te geven, onderzoek te verrichten en de resultaten daarvan te publiceren. Kortom, de Stichting wil de historische interesse stimuleren en het verleden meer toegankelijk maken. Daarom houdt de Stichting zich warm aanbevolen voor alle zaken die betrekking hebben op het verleden van onze gemeente of regio.
Het bestuur en de medewerkers nodigen u graag uit om tijdens de openingsuren een bezoek te brengen aan de Oudheidkamer. De medewerkers zijn te allen tijde bereid uw vragen te beantwoorden.

Home


Collectie

De collectie van de Oudheidkamer bestaat uit voorwerpen, foto’s en documenten uit vroeger jaren, die betrekking hebben op huiselijk leven en werk. In de grote zaal op de eerste etage worden regelmatig wisselende exposities gehouden.
Er ligt een groot aantal mappen met foto's ter inzage. Ook is boven een kamer ingericht als “stijlkamer”.
Op de begane grond bevindt zich de bibliotheek. Daar kan men boeken en documenten, o.a. over de gemeente Rhoon en Poortugaal, de regio, het Koninklijk Huis en Wereldoorlog II inzien. Boeken en documenten worden niet uitgeleend. In de bibliotheek bevinden zich diverse vitrines met bodemvondsten.

In de trouwzaal van het oude gemeentehuis bevindt zich een vitrine met Chinees porselein en een vitrine met bodemvondsten uit  onze regio. Op verzoek laten wij u dit graag zien.

HomeMiddelen

De Stichting werkt alleen met vrijwilligers en ontvangt geen geldelijke subsidie van de gemeente.
Om het werk van de Oudheidkamer mogelijk te maken is het noodzakelijk om een beroep te doen op vrijwillige bijdragen van bedrijven en particulieren. Voor een minimumbedrag van €10,-- per jaar is men donateur en ontvangt men 2 x per jaar onze nieuwsbrief met interessante artikelen. Tevens wordt men op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Stichting.

U kunt zich aanmelden als donateur van de Stichting Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal door minimaal € 10,-- per jaar over te maken op

IBAN NL86 INGB 00000 69864

t.n.v. de penningmeester van de Stichting Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal onder vermelding van uw naam en adres.

HomeBestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:
Arie Beukelman Czn, voorzitter tel. 010-5017557
Jan Klingens, 2e voorzitter tel. 010-5016644
Annie van der Veen-Groenenboom, secretaris, tel. 010-5067140
Wim Kranenburg, penningmeester, tel. 010-5067077
Roelof Dubel
Kor van Pelt
Coby Kranenburg

Vaste medewerkers zijn:
Izak Konings
Luk Vinke
Anton Mons

Home


Bereikbaarheid

Adres:
Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal
Dorpsstraat 27
3171 EP  Poortugaal

Tel 010-5015240 (alleen op zaterdag- en maandagmiddag).

e-mail: ohk@oudheidkamerrhoonpoortugaal.nl

De Oudheidkamer is geopend op zaterdagmiddag van 2 tot 5. Voor groepen zijn we op verzoek ook op andere tijden open. Toegang gratis.

In juli en augustus is de Oudheidkamer gesloten. In verband met het wisselen van de exposities zijn we begin februari ook enige weken dicht. Mededelingen hierover vindt u op de website, op Facebook en in de streekbladen.

Routebeschrijving

Home

Foto van de week

Week 34

B4013. Volharding, majorettes & drumfanfare september 1973 op het drumband festival te Heijplaat- R'dam-zuid.

Week 33

B3526. Korfbalvereniging Poortugaal. November 1981. Staand v.l.n.r.: Joke Hehewerth, Wilma Snelders, Erica Rieken, Annelies Nieuwschepen, Rini v.d. We. Gehurkt v.l.n.r.: Kees v.d. Velde, Jan Willem Slabbekoorn, Cor Roeleveld, Krijn van Bennekom.

Week 32

B2285. de speelweek van de Werkgroep Jeugd 1982.

Week 31

B4169. De jeugdjudoers van WCR. Deze jongelui hebben de eerste prijs gewonnen.

Week 30

Poortugaal 4492. De Waardsehaven. 2010.

Week 29

Rhoon 4420. Reisje van het dameskoor van de Willibrorduskerk. 1975. Pastoor Molenkamp. Organist Slager, tante Bet Heezen. Juffrouw Jo, Lijntje v.d. Leer.