OUDHEIDKAMER RHOON EN POORTUGAAL

 ohk@oudheidkamerrhoonpoortugaal.nl

Home Poortugaal Rhoon Albrandswaard Nieuwsbrief Straten Links/Filmpjes  

Nieuws

Tentoonstelling

Bibliotheek

Stichting Oudheidkamer

Bestuur

Doel van de Stichting

Collectie

Middelen

Bereikbaarheid

 

Nieuws

Zaterdag 5 november - Diamiddag in de Oudheidkamer

Zaterdagmiddag 5 november worden er weer foto's vertoond in de Oudheidkamer over het Poortugaal en Rhoon van vroeger.

Aanvang 14.30 uur - toegang gratis.

"Landverhuizers" in Oudheidkamer

De nieuwe tentoonstelling in de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal, getiteld "Landverhuizers" gaat over emigranten en immigranten uit Rhoon en Poortugaal. Er zijn, soms met veel moeite, foto’s, gegevens en verhalen verkregen van families uit o.a. Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Duitsland. Via de website  (Landverhuizers) kunt u alvast een indruk krijgen van alles wat de tentoonstelling te bieden heeft.

U kunt de expositie bezoeken vanaf zaterdag 3 september a.s. om 14.00 uur. 

De Oudheidkamer bevindt zich aan de Dorpsstraat 27 te Poortugaal en is iedere zaterdag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang tot de Oudheidkamer is gratis. Als u niet zo goed ter been bent, kunt u gebruik maken van een traplift.

Nieuwsbrief 22 is uit!


Bibliotheek.

De Oudheidkamer beschikt over een bibliotheek met boeken en artikelen over Rhoon en Poortugaal en de directe omgeving.
Tijdens de openingsuren kunt u deze documentatie inzien. Een catalogus van de documentatie vindt u op Bibliotheek


Stichting Oudheidkamer

Al vanaf 1978 waren er plannen tot oprichting van een vereniging of stichting Oudheidkamer. Toen het gemeentebestuur in 1988 ruimte aanbood in het oude gemeentehuis van Poortugaal, konden de plannen worden verwezenlijkt.

Op 24 november 1988 is de Stichting Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal opgericht. Initiatiefnemers waren de heren A. van Hilten en C. Cense te Rhoon. Samen met de heren K. van Pelt, R. Dubel, J.C. Keppel, C. Zevenbergen en I. Konings vormden zij het eerste stichtingsbestuur.
Op 17 december 1988 opende de Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal zijn deuren.

Home


Doel van de Stichting

Het doel van de Stichting Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal is niet alleen het verzamelen van voorwerpen en documenten die herinneren aan de leef- en werkgewoonten van vroegere bewoners, maar ook het registreren, documenteren en exposeren daarvan.
De Stichting stelt zich ook ten doel voorlichting te geven, onderzoek te verrichten en de resultaten daarvan te publiceren. Kortom, de Stichting wil de historische interesse stimuleren en het verleden meer toegankelijk maken. Daarom houdt de Stichting zich warm aanbevolen voor alle zaken die betrekking hebben op het verleden van onze gemeente of regio.
Het bestuur en de medewerkers nodigen u graag uit om tijdens de openingsuren een bezoek te brengen aan de Oudheidkamer. De medewerkers zijn te allen tijde bereid uw vragen te beantwoorden.

Home


Collectie

De collectie van de Oudheidkamer bestaat uit voorwerpen, foto’s en documenten uit vroeger jaren, die betrekking hebben op huiselijk leven en werk. In de grote zaal op de eerste etage worden regelmatig wisselende exposities gehouden.
Er ligt een groot aantal mappen met foto's ter inzage. Ook is boven een kamer ingericht als “stijlkamer”.
Op de begane grond bevindt zich de bibliotheek. Daar kan men boeken en documenten, o.a. over de gemeente Rhoon en Poortugaal, de regio, het Koninklijk Huis en Wereldoorlog II inzien. Boeken en documenten worden niet uitgeleend. In de bibliotheek bevinden zich diverse vitrines met bodemvondsten.

In de trouwzaal van het oude gemeentehuis bevindt zich een vitrine met Chinees porselein en een vitrine met bodemvondsten uit  onze regio. Op verzoek laten wij u dit graag zien.

HomeMiddelen

De Stichting werkt alleen met vrijwilligers en ontvangt geen geldelijke subsidie van de gemeente.
Om het werk van de Oudheidkamer mogelijk te maken is het noodzakelijk om een beroep te doen op vrijwillige bijdragen van bedrijven en particulieren. Voor een minimumbedrag van €10,-- per jaar is men donateur en ontvangt men 2 x per jaar onze nieuwsbrief met interessante artikelen. Tevens wordt men op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Stichting.

U kunt zich aanmelden als donateur van de Stichting Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal door minimaal € 10,-- per jaar over te maken op

IBAN NL86 INGB 00000 69864

t.n.v. de penningmeester van de Stichting Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal onder vermelding van uw naam en adres.

HomeBestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:
Arie Beukelman Czn, voorzitter tel. 010-5017557
Jan Klingens, 2e voorzitter tel. 010-5016644
Annie van der Veen-Groenenboom, secretaris, tel. 010-5067140
Wim Kranenburg, penningmeester, tel. 010-5067077
Roelof Dubel
Kor van Pelt
Coby Kranenburg

Vaste medewerkers zijn:
Izak Konings
Luk Vinke
Anton Mons

Home


Bereikbaarheid

Adres:
Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal
Dorpsstraat 27
3171 EP  Poortugaal

Tel 010-5015240 (alleen op zaterdag- en maandagmiddag).

e-mail: ohk@oudheidkamerrhoonpoortugaal.nl

De Oudheidkamer is geopend op zaterdagmiddag van 2 tot 5. Voor groepen zijn we op verzoek ook op andere tijden open. Toegang gratis.

In juli en augustus is de Oudheidkamer gesloten. In verband met het wisselen van de exposities zijn we begin februari ook enige weken dicht. Mededelingen hierover vindt u op de website, op Facebook en in de streekbladen.

Routebeschrijving

Home

Foto van de week

Week 43

B4102. WCR Dubbelparachutesprong. Jan Jongerius en Wout Dijkhuizen landen op het WCR terrein. I.s.m.WCR, Flying Dutchmen, Sportstichting, Gemeente Albrandswaard en radio Roza. Opening van ht voeltbalseizoen 1990-1991. 4 september 1990.

Week 42

B4101. WCR Dubbelparachutesprong. Jan Jongerius en Wout Dijkhuizen landen op het WCR terrein. I.s.m.WCR, Flying Dutchmen, Sportstichting, Gemeente Albrandswaard en radio Roza. Opening van ht voeltbalseizoen 1990-1991. 4 september 1990.

Week 41

B4090. Rhoons Mandoline Orkest.. Op 1 november 1951 werd in Rhoon de kindermandolinevereniging "Zonnige Jeugd" opgericht. Naarmate de kinderen ouder werden werd de naam gewijzigd in Rhoons Mandoline Orkest. Deze foto stond ooit in de NCRV gids voor een live-optreden in het programma Jeugdland op woensdagmiddag. Gedurende lange jaren was de heer C. Noordzij dirigent.

Week 40

B4088. Koor Bombary.

Week 39

B4074. Mandolineorkest Rhoon.

Ook toevallig, net nu ze jubileren!