Wereldoorlog II Poortugaal en Rhoon
016-720

 

Map met originele exemplaren van De Kieuwelander vanaf nr. 27 dd. 11-4-1945 + correspondentie met RIVO en richtlijnen voor BS na de oorlog.

  kast 2  
Death or Decoration 

 Ron Waite

 

betr. neerschieten Duits vliegtuig bij Kruisdijk en brand boerderij Vermaat 

Map met knipsels en foto’s betr. opgraven Duits vliegtuig,

 

 

 zie boven

Herdenken en bevrijding vieren, krant van gemeente Albrandswaard 2010

 

 

 

Map met distributiebonnen, rijwielplaatsjes, luistervergunning

 

 

 

Map betr. Alfred Moser + scriptie Paul Weller  

 

 Alfred Moser, onderduiker in Poortugaal, later belangrijkbij vorming EEG

 Map met:

- verslag LO hulp onderduikers Poortugaal
 - Knipsel interview Leen Bos
 - Brief toekenning verzetsherdenkingskruis L. Bos
 - Getuigschrift en andere stukken betr. Leen Bos
 - Blanco geen joodverklaring en pro duits verklaring
 - Ontvangstbewijs voor radio van D. Konings en Verheij-Speelman
 - Stuk betr. noodgeld door de gemeente Poortugaal gedrukt in 1940
 - Verslag/verhaal betr. overval op het gemeentehuis te Poortugaal begin
    januari 1944
 - Uitzetting Rijksduitsers uit Nederland d.d. 1946
 - Brief van Gemeente Vlissingen betr. Poortugaalstraat in Oost-Souburg
 - De Kieuwelander nr. 39
 - Verslag gebeurtenissen op Maasoord sinds de mobilisatie in 1939
 - Knipsel Maasoord in oorlogstijd
 - Kopieën betr. Alfred Moser
 - Gesproken portret van Alfred Moser d.d. 22-9-1974
 - Formulier aanmelding als vrijwilliger bij de Nederlandse Arbeidsdienst
 - Om ons hoogste goed, spel opgevoerd bij de herdenking bevrijding in 1955
 - Het verzet in Poortugaal, herinnering van Gé Rooimans
 - Het verzet tegen NSB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor