WATERSNOOD 1953 e.a.

De Ramp - Watersnood 1953 (ook nr. 474)

 

B

Nationale uitgave 1953 met voorwoord van HM Koningin Juliana

4 Plakboeken over de watersnoodramp 1952 A,B,C,D

Dhr. Van Arkel

B

 

De deltawerken op IJsselmonde voltooid

Waterschap IJsselmonde

B

1993

Gekwelde grond - Schouwen Duiveland in ramp en herstel

 

B

Uitg. Stichting Nieuw Schouwen-Duiveland

De dijken braken in de Hoekse Waard

 

B

Uitg. 1953

Hoogwater /

Inez Flameling

B

50 jaar na de watersnoodramp / met losse kaart

Dijken en dijkdoorbraken in het Nederlands Rivierengebied

H. van Heiningen

B

 

De Roode Kruishulp watersnood 1953, 2 delen

 

B

Verslag hulpverlening + namen slachtoffers

Eiland IJsselmonde Stormvloed 1953

Theo Mulders

 

Streekarchief IJsselmonde 2003

Delta - Poort van Europa

Prof.dr. Sj. Groenman

B

betr. Deltaplan

De Ramp, een reconstructie

Kees Slager

B

Verhalen van ooggetuigen

Er is zoveel nog niet verteld

 

B

Herdenkingsboekje 2003 Oude Tonge

Nederland en de Zee – een eeuwigdurende strijd

Koen Aartsma

B

25 jaar na de ramp 1978

Januari-vloed 1916

M. van der Staal

B

Uitgegeven ten voordeele van het Watersnood-comité

Watersnood in Rhoon en Poortugaal 1953-2003

Gemeente Albrandswaard

B

+ herdruk in 2013

De Doorbraak

Gem. Barendrecht

B

Een boekje over de Watersnoodramp van 1953 en de gevolgen van de ramp voor Barendrecht

Watersnood

Kees Slager

B

2013

Map Bedijkingen en overstromingen (748)

 

B

-Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland voor 1400 
- Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland  1400-1600 
- Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland  1600-1700 
- De oudste bedijkingen in het westen van het eiland IJsselmonde – G.J. Vermaat, overdruk uit Tijdschrift van het Kon. Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 1948.
- Die Utrechter Karthäuser und ihre Bücher (in 748 bedijkingen en overstromingen)

Archiefdoos 047-754 Watersnood

 

Exp.zaal

- knipsel Canadese krant 3-2-1954
- Rhoon Vooruit 1-2-1978
- AD 25-1-2003
- AD 4-101986
- AD 30-1-1993
- AD 1-2-1978
-grammofoonplaat De Dijken Breken
- knipsels ramp Oude Tonge (A.D. van Dijk)
- De Spiegel 7-3-1953
- uitnodiging herdenking 2003
- Panorama 13-2-1953
- Panorama 20-2-1953
- Volkskrant 1-2-2003
- Enveloppe expo OHK watersnood en div. herdenkingen
- Kaart, uitgegeven door rampenfonds
- Boekje Watersnood in Rhoon en Poortugaal 1953-2003
- eerste dag enveloppen/zegel
- De doorbraak watersnood in Barendrecht
- Dagboek boer van Prooyen, Koedood over watersnood

Archiefdoos 047-826 - Dagbladen betr. watersnood 1953

 

Exp.zaal

Dagbladen februari 1953

- Het Vrije Volk 2, 3 4,5,6,7,9,10,11,12,13, 14 februari 1953
- Het Vrije Volk 7-11-1953 (laatste gat in dijk dicht)
- Trouw
- Rotterdams Nieuwsblad
- Het Vaderland

Zie ook cassette 5 Albrandswaard

 

 

 

 Atlas van de Watersnood 1953

 Koos Hage

 B

 Waar de dijken braken

 Dagboek Watersnood 1952

map 92 beschrijvingen en verhalen

 B

 Dagboek van Bram van Prooyeb, wonende aan de Essendijk 68 te Rhoon

 Watersnoodramp op 1 februari 1953

 map 92 beschrijvingen en verhalen

 B

H.J. Vermaat, opgetekend in 1985